Nabízíme kompletní řešení vzorkovacího procesu. Kromě samotného odběru vzorku je možné zvolit další příslušenství, které zvýší automatizaci celého procesu.

Přínosy

 • Časová úspora
 • Vyšší míra bezpečnosti práce
 • Přehled a statistiky odběrů
 • Reprezentativní odběr vzorků

Dělič vzorku

Dělení vzorků

Dělič vzorků zajišťuje dělení vzorků volně tekoucích materiálů, zejména zrnin, s možností nastavitelného dělícího poměru.

Možnost volby mezi manuální a automatickou variantou.

 • Dělič vzorků s manuálním nastavením – příslušenství DĚLIČ
 • Automatický dělič vzorků – příslušenství DĚLIČ AUTO

VÍCE INFORMACÍ
Zpětná doprava

Návrat přebytečné komodity zpět na vozidlo nebo do určených prostor

 • Příslušenství ZPĚTNÁ DOPRAVA

Pneumatická přeprava vzorků mimo laboratoř zpět na vůz nebo do jiných prostor zvyšuje spolu s děličem vzorků produktivitu práce v laboratoři.

Především v sezónních špičkách vzniká při analýze velké množství přebytků, jelikož je odběr vzorků při dodržování normy několikanásobně vyšší než potřebný laboratorní vzorek. Zpětný transportní systém má i významný ekonomický přínos.

Automatizace odběru vzorku

Automatizace odběru vzorku může probíhat na dvou úrovních:

 • Přednastavené vzorkovací plány – příslušenství AUTO

  Díky předdefinovaným vzorkovacím plánům proběhne celý proces odběru vzorku automaticky na stisknutí jednoho tlačítka. Možnost výběru ze 3 vzorkovacích schémat.

 • Plná automatizace s ovládáním z dotykové obrazovky – příslušenství TOUCH CONTROL

  Řídicí systém pro automatizovaný chod vzorkovačů s ovládáním z dotykové obrazovky.

 • Umožňuje obsluze jednoduchý výběr vzorkovaných bodů přímo na displeji a následně provede automatický odběr vzorků na stisknutí jednoho tlačítka.
 • Zvýšená bezpečnost celého procesu vzorkování díky detekci kolizních ploch.
 • Rozpoznání vozidla dle poznávací značky nebo typu vozidla a následné navržení vzorkovací matrice zvyšuje proces automatizace. 
 • Systém zároveň zvyšuje bezpečnost celého procesu vzorkování díky detekci kolizních ploch. Uživatel má vždy možnost upravit vzorkovací matrice dle vlastního uvážení.
 • Vedení a zpracování statistických dat o odběrech a obsluze.
 • Vizuální detekce odebraného množství vzorku.

Prospekt ke stažení

Analýza vzorku 

V rámci komplexního řešení vybavíme laboratoř všemi potřebnými analyzátory – NIR analyzátory, vlhkoměry a další přístroje pro analýzu přijímané komodity.

Další doplňkové možnosti

Semafor – Zajistí jasnou indikaci pro řidiče vozidla, kdy může opustit vzorkovací prostor.

Přídavné kamery – zlepšení viditelnosti na vzorkovací plochu.

Výkonnější ventilátor – zajistí efektivní přepravu vzorku mezi vzorkovacím zařízením a příjmovým místem v případě delších vzdáleností.

Řešení na klíč a jeho flexibilita

V závislosti na podmínkách instalace a přání zákazníka jsme schopni upravit řešení:

 • Odběry bez viditelnosti na odběrné místo
 • Upravení výšky sloupu
 • Omezení rotace v závislosti na překážkách
 • Dlouhé transportní trasy pod zemí nebo přes nadzemní vedení
 • Možnost využití stávajících konstrukcí nebo prvků pro transportní trasu

Potřebujete odbornou konzultaci

POPTAT


Možnosti použití s modely vzorkovačů 

VV06GRASYXSIMPAX
Zpětná doprava***
Dělič***
Dělič automat **
Přednastavené vzorkovací plány**
Plná automatizace s ovládáním z dotykového displaye TOUCH CONTROL*

Ukázky jednotlivých prvků

Konstrukce na omezené ploše.
Semafor
Cyklon zpětné dopravy
Obrazovka TOUCH CONTROL
Poptávka s odbornou konzultacíProspekt ke stažení
ODESLAT

Dodáváme
do celé Evropy

Naši zákazníci využívají naše
vzorkovače nejen v ČR,
ale i po celé Evropě.

Reference


Další reference

© 2024 O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.